Blog

Çocukların gizemli dünyası: Duygular

Çocukların gizemli dünyası: Duygular
Çocuklar çok küçük aylardan itibaren çevresindeki insanlara karşı duygularını belli eder ve duyguları doğrultusunda tepki verirler. Aynı zamanda çevresindekilerinin duygu tepkilerini de algılar ve hissederler.

Çocuğum yemiyor!

Çocuğum yemiyor!
Hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçlarımızdan biridir beslenme. Beslenme düzeni her yaş grubu için hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız açısından önemlidir. Beslenme esnasında, amaç fizyolojik doygunluğun yanı sıra, duygusal anlamda da doygunluk sağlamaktır. Bu düstur maalesef pek çok aile açısından benimsenmez ve çocuğun nasıl bir ortamda yediğinden ziyade ne yediğine dikkat edilir. Bunun sonucunda ise, çocuklar istenmeyen yeme davranışları geliştirebilirler.

Hayır demenin keyfi!

Hayır demenin keyfi!
Hayatımızın iki döneminde "hayır” deme eğilimimiz ve sıklığımız artar. Biri okul öncesi dönemde ve özellikle 2-3 yaşlarında, diğeri de ergenlik dönemindedir. Bu iki dönem aynı zamanda kişilik gelişimimizin kırılma noktalarıdır.

Geleneksel ve modern ebeveynler

Geleneksel ve modern ebeveynler
Anne-baba olmak, bir insanın yaşam süreci içerisinde vereceği en ciddi kararlardan biridir aslında. Bir anlamda, artık eskisi gibi olmayacak yeni bir yaşam formatının kabulü demektir bu. Silip düzeltme, geriye döndürme şansı olmayan bir süreç.

Okula alışma dönemine dikkat!

Okula alışma dönemine dikkat!
Bebeklikten çocukluğa geçiş dönemi yani ilk ergenlik olarak görülen 2 yaş dönemi gelişimsel olarak oldukça kritik dönemlerden biridir. Bu dönemde belirgin olarak görülen en önemli değişiklik çocukların ihtiyaç duyduğu sosyal etkileşimdir.

Kurallar ve çocuklar

Kurallar ve çocuklar
Günlük ilişkilerde, hiç kimse diğerine rastgele davranma hakkına sahip değildir. Öteki ile ilişki kurduğumuz andan itibaren davranışlarımızda onun varlığını dikkate almak zorundayız. Onun varlığını dikkate almak demek "ölçü” ile davranmak demektir. İlişkilerin kaliteli olması, herkesin davranışını ölçü ile ortaya koyması ile mümkündür.

Beyin ve öğrenme

Beyin ve öğrenme
İnsan ve eğitim ile ilgili birbirinden farklı pek çok görüş dile getirilmektedir. Bu görüş ve değerlendirmelerin geçerliliği, büyük ölçüde beyinde olup bitenlerle uyumlu olmasına bağlıdır. Bir anlamda beyni anlamadan insanı anlamak, eğitimsel süreçlerini gerçekçi bir şekilde düzenlemek mümkün değildir.

Akıl ve duygular

Akıl ve duygular
Doğu toplumları ile batı toplumları arasındaki temel farklardan biri belki de şudur: Doğu toplumları daha çok "oral kültür”, batı toplumları ise "yazılı kültür”ün tipik temsilcisidirler. "Oral kültür”de süreçler "söz”e dayanırken, "yazılı kültür”de "yazı”ya dayanır. Aslında kültürler her iki formu da barındırır.

Sınav sürecinde kaygı ve motivasyon

Sınav sürecinde kaygı ve motivasyon
Sınavlar, bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca en sık karşılaştığı zorlayıcı yaşantılardandır. Gerek sınavlara hazırlanma süreci ve gerekse sınava girişler, motivasyon ve kaygı sorunlarını da sıklıkla karşımıza çıkarmaktadır.

Navigasyon

Sosyal Medya