Haberler

Duygularımızın hayatımızdaki önemi

Duygularımızın hayatımızdaki önemi
Duygusal gelişim yönünden en önemli evre 0-6 yaş aralığındaki okul öncesi dönemdir. Bu nedenle eğitiminin, rehberlik çalışmaları  ile desteklenmesi çocuğun gelişimini olumlu yönde etkiler. [...]

Bitkiler alemi

Bitkiler alemi
Çocuklar doğanın bir parçasıdır ve doğa ile iç içe olmak çocuklara çok şey kazandırır. Bunun en büyük sebebi ise çocuğun doğadaki öğrenimlerine tüm bedenini ve duyularını katmasıdır [...]

Bir Geri Dönüşüm Hikayesi: Yeşil Karıncalar

Bir Geri Dönüşüm Hikayesi: Yeşil Karıncalar
Sanat Öğretmenimiz Niyazi Selçuk’un kaleme aldığı ‘Yeşil Karıncalar’ serisi, daha yaşanabilir bir dünya için bugüne kadar büyüklerin anlattığı her şeyi çocukların gözünden anlatıyor! [...]

Yaratıcı drama etkinlikleri

Yaratıcı drama etkinlikleri
Drama, çocuğu merkeze alarak onun öğrenme sürecinde aktifleşmesini sağlamaktadır. Aktif öğrenmenin gerçekleştirildiği drama sayesinde çocuklar, yaratıcı, eleştirel, çok boyutlu ve özgürce düşünebilmekte; bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor yönden gelişim göstermekte, eğlenmekt [...]

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. [...]

Geometrik şekiller öğreniyoruz

Geometrik şekiller öğreniyoruz
Okul öncesi dönemde matematik eğitiminin önde gelen konularından bir tanesi geometrik şekillerdir. Şekil, tıpkı boyut gibi, uzayda bir nesneyi diğerinden ayırmaktadır. [...]

Eşleştirme çalışmaları

Eşleştirme çalışmaları
Okul öncesi dönem çocuğun bilişsel gelişiminin hızla ilerlediği kritik yıllardır. Bu gelişim alanı, çocuğun zihinsel faaliyetlerini içerir. [...]

Çocuğun yaşam tarzı: Oyun

Çocuğun yaşam tarzı: Oyun
Hayatın her döneminde önemli bir yeri olan oyun, çocukların en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca bağlı olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. [...]

Dostum matematik

Dostum matematik
Çocukların erken yaşlarda matematik ile ilgili olumlu görüş ve duygularının oluşmasını sağlamak önemlidir. Çocuklar hayatımızın içinde matematiğin yer aldığını, sorduğumuz “Ne kadar? Kaç tane? Ne zaman gibi?” sorular ile bilirler. [...]

Temel beceriler okulda kazanılır!

Temel beceriler okulda kazanılır!
Günlük yaşam becerileri çoğunlukla önemi fark edilmeyen, çalışılmayan bir alan. Halbuki bu alanda yapılan çalışmalar somutluğu ve gün içerisindeki tekrar imkanıile çocuğun diğer alanlara oranla daha kolay öğrenebildiği, bu sayede öğrenmeyi de öğrendiği çalışmalardır. [...]

Sanat özgürlüktür!

Sanat özgürlüktür!
Çocuk, sanatla uğraşmaktan zevk alır. Sanatla ortaya bir ürün çıkarır ve bu ürün onun eseridir. Sanat çocuğun kendisine yönelik algısını olumlu olarak etkiler. [...]

En sevdiklerimiz

En sevdiklerimiz
Sevgi, bir insanın bir kişi, durum ya da nesneye ilgi ve bağlılık duygusudur. Sevgi, büyüme şeklimizi ve kişiliğimizi en çok etkileyen çevre faktörlerinden biridir. Bu nedenle, bir çocuğu sevgi ile eğitmek, duygusal sağlığı açısından, temel yapıyı oluşturmaktadır. [...]

Türkçe dil etkinlikleri

Türkçe dil etkinlikleri
İnsanlar yaşamın ilk yıllarından itibaren iletişim kurma ihtiyacını dil ile sağlar. Dil, çocukların kendilerini ifade etme, sosyal ve kültürel değerlerini kazanma, sosyal iletişim ihtiyaçlarını gidermede işlevsel bir göreve sahiptir. [...]

Erken çocukluk döneminde matematik

Erken çocukluk döneminde matematik
Erken çocukluk dönemi gelişimin en hızlı olduğu, çocuğun aktif olarak temel kavramları kazandığı bir dönemdir. Çevremizin ve hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan matematik ile ilgili deneyimler, ilk temel kavramların öğrenilmeye başlamasından sonraki süreç içerisinde gerçek [...]

Oyun her yerde!

Oyun her yerde!
Oyun, belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da kuralsız olarak gerçekleştirilebilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğr [...]

Gelenekten geleceğe çocuk oyunları

Gelenekten geleceğe çocuk oyunları
Çocuklara değer kazandırmadaki en iyi yöntem oyundur. Çünkü oyun, çocuğu eğlendirirken fakına varmadan çocuğun toplumsal belli-başlı  değerleri kazanmasına sebep olur. [...]

Bu dersler yaşamın içinden

Bu dersler yaşamın içinden
Okulumuzda “Günlük Yaşam Becerileri Atölyesi” adı altında başlatılan projede çocukların öz-değer bilincini, yeterlilik duygusunu, sorumluluk bilincini içselleştirmeleri ve bunların yanı sıra kaba ve ince motor becerilerinin gelişimini desteklemek amaçlanmaktadır. [...]

Çılgın şapka partisi

Çılgın şapka partisi
Okulöncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Çocukların aileleri ile birlikte yeni bir şey yaratması onları özel hissettirir. Çocuk etkinlik yoluyla kendini, özelliklerini, güçlü yönlerini tanır ve bir şeyler yaratmanın verdi [...]

YAPA'da sanat bir başka güzel!

YAPA'da sanat bir başka güzel!
Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırarak ço [...]

Her şeyin başı iletişim!

Her şeyin başı iletişim!
İletişim olgusu insanlığın varoluşuyla birlikte başlamıştır. Çünkü insanlar öğrendiklerini paylaşma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu duygu iletişimi geliştirmiştir. Öğrenme sonucu oluşan bilgi birikimini ve edinilen tecrübeleri diğer nesillere aktarmak ancak iletişimle olur. [...]

Küçük mucitler yetişiyor!

Küçük mucitler yetişiyor!
Erken çocukluk döneminin en önemli özelliği çocukların çevreye yönelik bitmek bilmeyen keşfetme ve merak duygularıdır. [...]

Minik şefler mutfakta!

Minik şefler mutfakta!
Mutfakta besin hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup çocukların fen ile ilgili pek çok kavramı öğrenmesini de sağlar. [...]

Doğada çocuk olmak

Doğada çocuk olmak
YAPADragos Anaokulu olarak çocuklarımızla birlikte her hava koşulunda mümkün olabildiği kadar bahçede serbestçe oyunlar oynarken eğleniyor, fen ve  bilim deneyleri yapıyor, sabah jimnastiği yaparak vücudumuzu geliştiriyor ve en önemlisi birlikte hareket etmenin vermiş olduğu [...]

Renk ve sayı eşleştirme

Renk ve sayı eşleştirme
Yapa Dragos Anaokulu 36-48 Ay yaş grubu Ladin Sınıfı’nın öğrencileri matematik atölyesi için hazırlanmış ‘Renk ve Sayı Eşleştirme’ oyunu ile renk ve sayı kavramlarını pekiştiriyorlar, konsantrasyon, aritmetik ve görsel algı becerilerini geliştiriyorlar. [...]

Bu program çocukları hayata hazırlıyor

Bu program çocukları hayata hazırlıyor
Yapa Dragos Anaokulu 36-48 ay yaş grubu Akasya Sınıfı’nın öğrencileri günlük yaşam becerileri atölyesinde mandalla kıyafet asma becerisini kazandılar. Bu etkinlikte çocuklar hem gündelik hayatta ihtiyaçları olan bir beceriyi kazanmış hem de ince motor becerilerini geliştirmişlerd [...]

Günlük Yaşam Becerileri Programı

Günlük Yaşam Becerileri Programı
Hayata dokunan projeleriyle fark yaratmaya devam eden YAPA Dragos Anaokulu, çocuklarımızın günlük yaşamlarına dair ipuçları bulacakları yeni Günlük Yaşam Becerileri Atölyesi’nin kapılarını açıyor. [...]

Cumhuriyet çocuklarıyız!

Cumhuriyet çocuklarıyız!
YAPA Dragos'un minikleri, 26 Ekim Cuma günü okullarında yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında doyasıya eğlendiler. [...]

Maşa ile ponpon tutma

Maşa ile ponpon tutma
Akasya ve Ladin Ağaçları sınıflarına yönelik hazırlanan ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik etkinliklerin sonuncusu "Maşa İle Ponpon Tutma" oldu. [...]

Legolar doğru kutuya!

Legolar doğru kutuya!
Akasya ve Ladin sınıfının minikleri, çok sevdikleri Lego oyununa yeni bir yorum getirdiler. Bu defa Legolarını, onları sınıfladırmak için kullanan öğrenciler, yaklaşık bir saatlik etkinlik boyunca hem eğlendiler hem becerilerini geliştirdiler. [...]

Delikten pipet geçirme

Delikten pipet geçirme
YAPA Dragos Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, "Delikten Pipet Geçirme" oyunu ile heyecanı yüksek bir etkinlik gerçekleştirdi. [...]

Hava güzel resimler şahane!

Hava güzel resimler şahane!
Akasya Ağacı ve Ladin Ağacı sınıfı öğrencileri, güzel havayı görünce soluğu bahçede aldı. YAPA Dragos Anaokulu'nun içlerindeki sanatçıya ilham veren, yemyeşil bahçesinde harika resimler yapan minikler öğretmenlerinin liderliğinde harika bir gün geçirdiler. [...]

Köpük köpük mutluluk

Köpük köpük mutluluk
Öğrencilerimizin el-göz koordinasyonunu geliştirmeyi hedefleyen "Baloncuk Çıkartma" oyunu, Akasya ve Ladin sınıfı öğrencileri tarafından neşe içinde oynandı. [...]

Legolar kaptan kaba aktarılıyor

Legolar kaptan kaba aktarılıyor
3-4 yaş grubu öğrencilerden oluşan Akasya ve Ladin sınıfları, Lego oyuncukları: tamamen ayaklarını kullanarak içi su dolu bir kaptan diğerine aktardılar. [...]

Parti zamanı!

Parti zamanı!
YAPA Dragos Anaokulu Çınar Ağacı sınıfı öğrencileri, hazırladıkları birbirinden renkli maskelerle harika bir organize ettiler. [...]

YAPA'da yaz okulu zamanı!

YAPA'da yaz okulu zamanı!
YAPA Dragos Anaokulu Yaz Okulu, 3 Temmuz tarihinde kapılarını açıyor. Doğa sporlarından yüzmeye, binicilikten sanat atölyesi çalışmalarına kadar zengin bir içerik sunan yaz okulu, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. [...]

Hafta sonu kursları başlıyor

Hafta sonu kursları başlıyor
Bütünsel eğitime inanan, inovatif yaklaşımlarıyla fark yaratan YAPA Dragos Anaokulu, yeni hafta sonu kursları ile çocukları keyifli bir yolculuğa çıkartıyor. [...]

Geziyoruz öğreniyoruz

Geziyoruz öğreniyoruz
Çocukların ilgi alanları ve aylık eğitim programında yer alan "temalar" ve "belirli gün ve haftalar" ile ilişkili olarak YAPA Dragos Anaokulu'nda yıl boyunca düzenlenen geziler öğrencilerimizden büyük ilgi görüyor. Temalarımızı destekleyen, aktif ve canlı bir öğrenme ortamı [...]

Mutfakta biri(leri) var!

Mutfakta biri(leri) var!
YAPA Dragos Anaokulu'nda yapılan mutfak etkinlikleri çocukların gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Okul öncesi döneme denk gelen etkinlikler, çocukların henüz gelişmekte olan psikomotor beceri ve koordinasyonlarını desteklediği gibi çocuklar bu etkinlikler aracıl [...]

Sayıları topla basketi at!

Sayıları topla basketi at!
YAPA çocukları her fırsatta matematikteki hünerlerini göstermekten çekinmiyor. Öğretmenleriyle "topla ve kazan" yarışmasında bir araya gelen öğrenciler, derste öğrendiklerini ustalıkla sergilemesini bildiler. [...]

YAPA'da İngilizce çok kolay

YAPA'da İngilizce çok kolay
Yapılan araştırmalar 0-6 yaş arası dönemin dil öğrenme açısından oldukça kritik bir zaman dilimi olduğunu göstermektedir. 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın da yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Bu nedenle [...]

Okulunuzu daha yakından tanımak ister misiniz?

Okulunuzu daha yakından tanımak ister misiniz?
Okul öncesinde fark yaratan eğitim modelleri ile dikkat çeken ve çağdaş anlayışı benimseyen YAPA Dragos Anaokulu, 2017-2018 eğitim yılına, her zaman olduğu gibi güçlü kadrosu ile giriyor. [...]

Yaz okulu seni çağırıyor!

Yaz okulu seni çağırıyor!
Öğrenmeyi keyfe dönüştüren YAPA Dragos Yaz Okulu, kapılarını 3 Temmuz'da açıyor. Bu yıl 3-31 Temmuz, 1-31 Ağustos tarihlerinde iki dönem halinde gerçekleşecek olan yaz okulu zengin programıyla dikkat çekiyor. [...]

Yeni yıl coşkusu

Yeni yıl coşkusu
Deniz Yıldızları sınıfı öğrencileri, yeni yıl coşkusunu doyayısıya yaşadı. Öğretmenleri Ayşenir Çolak ile birlikte 2016 yılına girmenin heyecanını paylaşan minikler, yaratıcı yönlerini sergilediler. [...]

Navigasyon

Sosyal Medya