Rehberlik

Kazanım MR
Okulumuza devam eden çocuklarımıza 36 aydan itibaren her ay “Kazanım MR Formu” uygulanarak eğitim programımızda belirtilen becerileri ne düzeyde kazandığı ile ilgili olarak ailelere bilgilendirme yapılır. Böylece, çocukların tüm programla ilgili kazanımları ve geliştirilmesi gereken alanları sürekli olarak takip edilir. Eğer, çocukta desteklenmesi gereken beceriler varsa, bu alanlarda destekleyici ek çalışmalar yapılır.

Yetenek MR

Okulumuza devam eden çocuklarımıza 48 aydan itibaren yılda bir kez “Yetenek MR Formu” uygulanarak baskın yetenek ve yönelimleri tespit edilir ve ailelere bu konuda bilgilendirme yapılır. Ayrıca, okul ortamında uygulanan yetenek programları ile çocukların performansları desteklenir ve geliştirilir.

Davranış MR

Okulumuza devam eden çocuklarımıza 48 aydan itibaren birinci dönemde bir kez, ikinci dönemde bir kez olmak üzere bir yılda toplam iki kez “Davranış MR Formu” uygulanarak davranış ve uyum sorunları saptanır. Böylece erken dönemde saptanan tüm risk alanları ile ilgili olarak ailelerle bilgi paylaşımında bulunulur. Davranış ve uyum durumu açısından takip edilmesi gereken durumlar varsa, aile ile işbirliği yapılarak süreç yönetilir.

Akademik Bülten

Anne-babaların, çocuklarla ilgili çeşitli konularda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla, aylık periyotlarla akademik bültenler hazırlanır. EMAR Akademi akademisyenleri tarafından hazırlanan bu bültenlerle, psikoloji ve pedagoji alanlarında güncel bilimsel bilgiler yazılı doküman olarak ailelerle paylaşılır.

İletişim Ajandası

İletişim ajandası, günlük olarak okul ve ev arasındaki bilgi paylaşımında bulunmayı sağlayan bir materyaldir. Her gün okuldan eve, evden okula çocukla ilgili bilgi aktarımı yapılarak ortak anlayışın oluşturulması sağlanır.

Veli Seminerleri

Veli seminerleri ihtiyaca ve koşullara bağlı olarak planlanır ve velilerimizin çocuklarla ilgili güncel bilimsel bilgileri öğrenmesi sağlanmış olur. Seminerler, EMAR Akademi uzmanları tarafından verilir.

Veli Paylaşım Toplantıları

Veli seminerlerinin yanında, her yaş grubuna özel olarak velilerle toplantı yapılır. Bu toplantılar, akademisyenlerin danışmanlığında yapılır. Toplantılarda, aileler çocuklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunabilir; bu yaş grubunda karşılaştıkları özel durumlar hakkında bilgilenirler.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğretim yılı süresince birinci dönemde bir, ikinci dönemde bir olmak üzere en az iki kez bireysel görüşme yapılır. Bu görüşmelerde, çocukla ilgili tüm verilerden yola çıkılarak oluşturulmuş profesyonel rapor sonuçları paylaşılır; çocuğun güçlü yanları ile desteklenmesi gereken yanları üzerinde bilgi paylaşımında bulunulur. Davranış ve uyum durumuyla ilgili dikkati çeken durumlar olduğunda, görüşmelerin sıklığı artırılır.

Navigasyon

Sosyal Medya